23.1.07

आदिकवि भानुभक्त देखि नवोदित लेखकहरु सम्मको वैयक्तिकबिवरण वर्णमालाको आधारमा तल राखीएको छ

.....
.....
.....
.....
.....
... .
.....
.. .
----------------------------------------------------------------------------------------

आफुले चाहेको लेखकहरुको व्यक्तिगत बिवरण खोज्नको लागि माथीको वर्णमालामा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ । आधी अक्षरबाट उच्चारण हुने स्रष्टाको नाम पूर्ण वर्णमाला अन्तर्गत राखिएको छ ।
---------------------------------------------------------------------------------------

लेखक वर्गमा सूचना
आफ्नो व्यक्तिगत बिवरण यो व्लगसाइटमा राख्न चाहानुहुन्छ भने एक प्रति
PP SIZE को फोटो र पूर्ण बिवरण निम्न इमेल तथा पत्राचार ठेगानामा पठाउनु
होला । आफ्नो पुर्ण बिवरण पठाउदा नेपाली प्रीती फन्टमा टाइप गरी पठाउन
हुन अनुरोध गर्दछौ।
email - srasta@mail.com / mailsrasta@yahoo.com
mailling address -
-----------------------
htt://srasta.blogspot.com
Winfield building 10/F,Flat-G
847 Canton raod ,Yau ma tei, kowloon
HongKong

----------------------------------------------------------------------------------------
यो व्यक्ति बिवरण पुस्तकालय निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकोले सम्पूर्ण लेखकहरुको बिवरण अहिले उपलव्ध छैन क्रमश उपलव्ध हुदै जानेछ